post@lorenskog-husflidslag.no

Søm av smittevernfrakker


Her er bilder av årets sydugnad av smittevernfrakker i Corona-tider