Ung Husflid

UNG HUSFLID er et tilbud til gutter og jenter mellom 7 og 14 år som liker å lage ting med hendene og å lære nye håndverksteknikker som for eksempel strikking, spikking i tre, søm og veving. Vi tilbyr et godt sosialt miljø i trygge omgivelser.

Vi møtes på Skårer gård, og frivillige fra Husflidslaget er veiledere. Aktivitetene legges til rette slik at alle opplever mestring avhengig av ferdigheter og alder.

Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir for få påmeldte kan kurset bli avlyst.

Høsten 2019 møte Ung Husflid følgende tirsdager kl 18-20 i kjelleren i låven på Skårer gård:

  • 20. august
  • 03. september
  • 17. september
  • 08. oktober
  • 22. oktober
  • 05. november
  • 19. november
  • 03. desember
   
Medlemmer av Husflidslaget betaler kr 100,- og ikke-medlemmer kr 200,- pr. semester.
Det gis søskenmoderasjon: den ene betaler full pris og den andre halv pris.
Deltakerne må også betale for materialkostnader.


Avgiften må være innbetalt innen 2. gang man møter opp, og kvittering for innbetalingen må fremvises. 
Kontonummer er 1286.44.84318. Merk innbetalingen med "Ung Husflid" og navn på deltaker. 

Kontaktperson: 
Maren Skøien, mobil 469 17 323, epost: danskoi@hotmail.no.
 

 
Unge fra 7-26 år kan bli medlemmer i Husflidslaget, dette koster kr 160,- pr. år.