post@lorenskog-husflidslag.no

Ung Husflid


Lørenskog Husflidslag arrangerer Ung Husflid for gutter og jenter i alderen 7 - 14 år. Høsten 2023 holdes kurset 8 kvelder. 
Vi møtes tirsdager kl 1800-2000 i kjelleren (Smia) i låven på Skårer gård/Lørenskog Bygdemuseum.

Høsten 2023 møtes vi på følgende datoer:
22.08, 05.09, 19.09, 10.10, 24.10, 07.11, 21.11 og 05.12

Målet med Ung Husflid er å gjøre barn og ungdom kjent med og lære ulike håndverksteknikker som f.eks. håndsøm og søm på maskin, strikking, veving, spikking i tre og andre teknikker som vi blir enig med deltakerne om. Å arbeide med hendene og lage egne ting utvikler fantasi, skaperevne og selvtillit. 

Frivillige fra Husflidslaget er instruktører. Vi legger vekt på å skape et hyggelig og trygt miljø der alle blir sett og får veiledning. 

Vi er opptatt av at å se verdien i brukte ting som kan få nytt liv gjennom redesign og gjenbruk.

Vi ønsker oss flere gutter i Ung Husflid! Sammen vil vi legge opp aktiviteter som de er spesielt interessert i, f.eks. å spikke med kniv, lage pil og bue, snekre fuglekasser og mye annet!

Vi ønsker at de som deltar i Ung Husflid melder seg inn i Norges Husflidslag som barnemedlem. 
På den måten får Lørenskog Husflidslag støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (NBU).

Medlemskapet i Norges Husflidslag koster kr 210,- pr. år. 


Faktura for medlemskap sendes direkte fra Norges Husflidslag.


I tillegg betales kr 100,- pr. semester til Lørenskog Husflidslag for kurset. De som ikke er barnemedlem i Norges Husflidslag, betaler
kr 200,- pr. semester.

Det gis søskenmoderasjon ved at den ene betaler full pris og den andre betaler halv pris. Disse midlene går til innkjøp av utstyr og materiell til kurset.

Innbetalingen gjøres til konto nr. 1286.44.84326 minst 1 uke før kurset starter.
Husk å merke innbetalingen med navn på deltaker og "Ung Husflid".Kontaktperson:
Eli Sundby, mobil 416 58 595 / epost: elisun3@hotmail.no