Styret

Her er styret i Lørenskog Husflidslag for 2019, valgt på årsmøtet 12. februar 2019:
Eli Sundby Leder 416 58 595 elisun3@hotmail.no
Nina Økland Nestleder 481 54 765 nina.okland@gmail.com
Bente Løken Kasserer 928 49 195 benteloe@online.no
Inger Wangensteen Sekretær 950 54 461 inger.wangensteen@hotmail.com 
Sidsel Wettre Styremedlem, webansvarlig 994 27 086 sidsel.wettre@gmail.com
Marita Gustavsen Studieleder 930 34 695 mini-marita@hotmail.com
Unn Løntjern Studieleder
996 39 766
Eva Myhrvold Varamedlem 996 99 609 e-myhrvo@online.no