post@lorenskog-husflidslag.no

Hyggekveld for nye medlemmer

Lørenskog Husflidslag arrangerer vanligvis hyggekveld for nye medlemmer ca. 1 gang pr. år. Dette kunne ikke følges opp under pandemien, og vi inviterte derfor denne gang alle som meldte seg inn i perioden 2020-2022.

11 nye medlemmer var med på hyggekvelden 19. oktober 2022. Styreleder + andre fra styret deltok, og orienterte om aktivitetene i laget. Medlemmene ble også vist rundt i de andre lokalene som vi disponerer.

Det var en trivelig gruppe med nye medlemmer, og vi håper alle blir fornøyd med sitt medlemskap i laget vårt, og vil delta i aktivitetene våre!