Årsmøte 2021 - AVSTEMMING

23.02.2021 Kl.21:55
Lørenskog Husflidslags årsmøte 2021 blir avholdt via våre hjemmesider.

Første del av årsmøte-prosessen for 2021 er nå gjennomført, og vi har ikke mottatt noen spørsmål eller kommentarer til årsmøtedokumentene innen fristen 21. februar. 


Selve avstemmingen skal nå gjennomføres, ved at Skjema 2 fylles ut og sendes inn, frist for innsending er 10. mars 2021. 

Klikk her for å komme direkte inn på info og årsmøtedokumenter. Her ligger også Skjema 2 som skal benyttes til avstemming.

Du finner skjemaet under årsmøtedokumentene som ligger under "Info om årsmøtet 2021" på toppen av forsiden.
Vi håper mange vil benytte anledningen til å stemme.