Share/Save/Bookmark

Styret

Her er styret i Lørenskog Husflidslag for 2018, valgt på årsmøtet 8. februar 2018:

Kjersti Hegre Leder 906 01 617 kjersti.hegre@icloud.com
Eli Sundby Nestleder 416 58 595 elisun3@hotmail.no
Bente Løken Kasserer 928 49 195 benteloe@online.no
Ann Langøy Sekretær 908 78 081 annlangoy@hotmail.com
Sidsel Wettre Styremedlem, webansvarlig 994 27 086 sidsel.wettre@gmail.com
Marita Gustavsen Studieleder 930 34 695 mini-marita@hotmail.com
Unn Løntjern Studieleder
996 39 766
Eva Myhrvold Varamedlem 996 99 609 e-myhrvo@online.no